KLIMATIZACE, CHLAZENÍ, TOPENÍ, MaR
projekce, dodávky, montáže, servis
ATG s.r.o., Zelenky - Hajského 13, Praha 3, 130 00 | tel.: (+420) 603 476 245 | tel.: (+420) 603 210 667 | zc.amilk-gta@gta :liam-e
Naše firma ATG s.r.o. se sídlem vedení podniku v Praze 3, Zelenky-Hajského 13, adresa výroby a skladu Praha 9, Spojovací 6 a servisním a montážním střediskem v Praze 3, Chlumova 12 vznikla v roce 1992.

Jsme komplexním dodavatelem vzduchotechniky, chlazení, měření a regulace včetně projektové dokumentace. Nabízíme tuzemské i zahraniční výrobky dle přání zákazníka. Dodávky uskutečňujeme včetně montáže, zaregulování, uvedení do provozu a servisu.

V současné době zpracováváme projekty nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Řada našich montérů pracovala i na stavbách v západní Evropě. Pracovníci naší montážní a servisní služby zajišťují montáže vzduchotechniky, chlazení, MaR a další návazné činnosti. Jsou to například protipožární a hlukové izolace, nátěry, zaregulování, odzkoušení a uvedení do provozu, včetně vystavení protokolů naměřených hodnot.

Protože máme zájem na dobré a trvalé funkci zařízení, nabízíme i pravidelný garanční i pogaranční servis na dodaná zařízení.

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců naší firmy je 16.

Obchodní obrat dosažený v posledních třech letech je cca 25-30 mil. Kč/rok.

Proti naší firmě nebylo zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení a samozřejmě není v likvidaci. Rovněž nemáme žádné daňové nedoplatky ani závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a všeobecného zdravotního pojištění.

Významné zakázky realizované naší firmou od jejího vzniku jsou uvedeny v příloze.

O kvalitě naší práce svědčí i to, že dle referenčního listu se na nás zákazníci znova obracejí na další práce.

Tyto přednosti způsobily, že jsme v poslední době v silné domácí i zahraniční konkurenci převážně ve veřejných soutěžích získali a realizovali úspěšně řadu projektů.

Věříme, že s naší prací budete spokojeni. Eventuální další informace Vám rádi na vyžádání poskytneme a budeme se těšit na další spolupráci.